Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website/weblog of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Stuur ons s.v.p. een e-mail bij het constateren hiervan.

De informatie verzonden met e-mail, fax en/of brief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie vervat in onze e-mail, fax en/of brief aan derden is niet toegestaan. De verzender (de persoon en/of de stichting/vennootschap) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, fax of brief, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van onze website/weblog.

De inhoud van de website/weblog wordt “ONGEWIJZIGD “, “ZOALS BESCHIKBAAR” geleverd.

VanStokkom Management & Advies BV (VanStokkom Management) staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en VanStokkom Management wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand.

VanStokkom Management verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat.

VanStokkom Management wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van VanStokkom Management.

Beslissingen gebaseerd op de informatie op de site van VanStokkom Management zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker, en in ruil voor het gebruik van de site van VanStokkom Management stemt de bezoeker ermee in VanStokkom Management en haar filialen te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

De site van VanStokkom Management bevat in geen geval (beleggings-) adviezen.

De algemene voorwaarden van VanStokkom Management, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht, zijn jegens een ieder van toepassing op alle door haar te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VanStokkom (PDF)

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Dordrecht.
Voor meer informatie over Adobe Acrobat Reader

VanStokkom Management & Advies B.V. *

Tel. +31 78 635 1111
Postbus 255, 3300 AG Dordrecht NL

* Kamer van Koophandel Rotterdam dossier: 243 23558.

Share

Short link to this page:
https://doendenkers.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 0 seconden